Bäverscouting

05Feb07

I kväll är det äntligen dags att börja med Bäverscouting, varför skriver jag om det här och inte i “Den andra bloggen“? Största anledningen är att jag har större frihet i vad jag kan skriva i denna  bloggen än i “Den andra bloggen“, dessutom så kanske det är roligt att nå ut till fler läsare. En annan orsak kan ju vara att jag har bloggat oerhört mycket IT här den senaste tiden… inte bra? Eftersom jag är ensam ledare på avdelningen, okej några seniorer har lovat att hjälpa till och varje möte har jag stöd av en förälder så gick planeringen av terminen snabbt och smärtfritt i går.

Under våren kommer vi att jobba mycket med naturen, ca 1/3 av mötena är rena naturmöten. Barnen kommer då att lära sig mer om knoppar, bladformer, träd och våren. Med tanke på dagens miljödebatt så anser jag det viktigt att väcka barnens intresse och naturkänsla till liv. Intresset och känslan för natur/miljö är något som jag anser att scoutrörelsen borde satsa 110% på. Visst försöker man sälja scouting med natur, men när man sedan granskar scoutingen ligger natur och miljö långt ner på listan. Möjligen kan detta bero på att man mer eller mindre har avskaffat friluftslivet som metodik.

Då bäveravdelningen är helt nystartad (vi hade en Bäveravdelning hösten 96 och våren 97) är temat på kvällens möte (första mötet med undantag föräldrarmötet förra måndagen) “Vem är du?”. Målet med kvällensmöte är att barnen ska lära känna varandra, ledaren (mig) och scoutlokalen. Förhoppningsvis ska vi även bestämma vilka förhållningsregler som ska gälla under mötes tid. Mötena är väldigt korta, 60 minuter. Samling och lek i början kommer att ta ca 20 minuter, det är lite tråkigt att bedriva en verksamhet där man måste stressa barnen att bli klara eller avbryta dem när de har kommit i gång med arbetet.  Jag måste alltså planera aktivitere som är korta och snabba, jag ska försöka avsluta varje möte med att scouterna får reflektera över vad de har gjort och varför. Reflektionen är ofta minst lika viktig som aktiviteten.

//Fredrik

Advertisements


No Responses Yet to “Bäverscouting”

  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: