Föräldrarnas roll inom scouting.

11Sep07

I takt med att kåren får allt färre ledare måste de få ledare som är kvar ta på sig fler uppdrag, vilket gör att man som ledare får mindre tid över till scouterna och scouting. Detta leder i sin tur till att ledarna tröttnar och slutar. Inför hösten har kåren tvingats omorganisera och slå samman avdelningar för att få ledare på avdelningarna.

Inom kåren diskuteras det mycket om hur man ska få föräldrar att hjälpa till och på så sätt avlasta ledarna lite. Första steget i att få hjälp är att be om hjälpen, men man kan inte begära att få någon hjälp om man inte specificerar vad det är man önskar hjälp med. Jag personligen tror inte att någon är intresserad av att hjälpa till om de inte vet hur stor arbetsinsatsen är, jag själv vill gärna veta vad som förväntas innan jag erbjuder mig att hjälpa till.

Vad kan man då som förälder göra om man vill hjälpa till lite men inte vill vara aktiv ledare?

Gillar man att bygga och hålla på med hus, kan man hjälpa till med Sockertorpet där det tycks finnas oändligt med arbeten att utföra. Man behöver givetvis inte göra allt, det kan vara en liten ödmjuk insats som att klippa gräset innan vårläger eller under sommaren.

Är man bra på att “fjäska” och skriva “smöriga” brev kan man tex hjälpa till med att ragga sponsorer och söka fonder för olika ändamål. Både kåren och de olika avdelningarna behöver pengar för att kunna göra en bra verksamhet.

Vill man bara göra en liten insats som underlättar för avdelningsledarna oerhört mycket kan man anmäla sig till att handla inför övernattningar eller städa nere på Rusthållaregården 1 gång per termin.

I slutändan är det ändå era barn det handlar om.

Advertisements


2 Responses to “Föräldrarnas roll inom scouting.”

  1. Vi har också problem med ledarbristen i vår kår. På minior där det inte krävs alltför mycket kunskaper av ledarna har vi bl. a. löst det genom att ta in en förälder per möte. Föräldern behöver varken planera eller ha kunskaper, utan bara assistera ledarna under mötet, hplla koll på barnen, hjälpa till att städa upp och kanske hålla i nån lek. Tar ca 2 timmar/termin per förälder. Det kanske kan vara något?

  2. Jo så löste vi det på bäveravdelningen i våras. Jag som ansvarig tillsammans med två seniorer och frivilliga föräldrar. Efter föräldrarmötet på bäver/minor fick vi 3 föräldrar att ställa upp som hjälpledare och några föräldrar anmälde sitt intresse att jobba med loppmarknad. Några föräldrar lovade att ta en titt på de stora arbetena som behövs utföras på vår scoutstuga.

    Tyvärr ser det ut som om vi har tappat ca 50% av de gamla bäverscouterna nu när de skulle bli miniorer, jag vet inte om detta beror på att vi nästan krävde att föräldrarna skulle ställa upp och hjälpa till. Är scouting bara någon timmes billig barnpassning?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: