Argh – panik mitt i natten

31Dec07

Nu har jag råkat på en jävla bugg i min kod som jag inte fattar hur jag ska reda ut (som om jag inte hade nog med buggar sedan tidigare i min kod). Det ända positiva är att buggen har uppstått två gånger på rad. Jag får följande felmeddelande.

*** glibc detected *** /home/fredrik/Projects/snake016/debug/./src/snake016:malloc(): memory corruption: 0x000000000067c900 ***
======= Backtrace: =========
/lib64/libc.so.6[0x2abcc683021d]
/lib64/libc.so.6[0x2abcc6832506]
/lib64/libc.so.6(__libc_malloc+0x9c)[0x2abcc6833c0c]
/usr/lib64/libstdc++.so.6(_Znwm+0x1d)[0x2abcc611c23d]
/home/fredrik/Projects/snake016/debug/./src/snake016(_ZN9__gnu_cxx13new_allocatorI9CWayPointE8allocateEmPKv+0x4f)[0x40c33f]
/home/fredrik/Projects/snake016/debug/./src/snake016(_ZNSt12_Vector_baseI9CWayPointSaIS0_EE11_M_allocateEm+0x25)[0x40c367]
/home/fredrik/Projects/snake016/debug/./src/snake016(_ZNSt12_Vector_baseI9CWayPointSaIS0_EEC2EmRKS1_+0x2f)[0x40c399]
/home/fredrik/Projects/snake016/debug/./src/snake016(_ZNSt6vectorI9CWayPointSaIS0_EEC1ERKS2_+0x37)[0x40c9a1]
/home/fredrik/Projects/snake016/debug/./src/snake016(_ZN10CSnakePartC1ERKS_+0x57)[0x40d98d]
/home/fredrik/Projects/snake016/debug/./src/snake016(_ZSt10_ConstructI10CSnakePartS0_EvPT_RKT0_+0x37)[0x40da51]
/home/fredrik/Projects/snake016/debug/./src/snake016(_ZSt24__uninitialized_copy_auxIN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPK10CSnakePartSt6vectorIS2_SaIS2_EEEEPS2_ET0_T_SB_SA_St12__false_type+0x34)[0x40dd02]
/home/fredrik/Projects/snake016/debug/./src/snake016(_ZSt18uninitialized_copyIN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPK10CSnakePartSt6vectorIS2_SaIS2_EEEEPS2_ET0_T_SB_SA_+0x2c)[0x40dd9c]
/home/fredrik/Projects/snake016/debug/./src/snake016(_ZSt22__uninitialized_copy_aIN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPK10CSnakePartSt6vectorIS2_SaIS2_EEEEPS2_S2_ET0_T_SB_SA_SaIT1_E+0x29)[0x40ddc7]
/home/fredrik/Projects/snake016/debug/./src/snake016(_ZNSt6vectorI10CSnakePartSaIS0_EEC1ERKS2_+0x7a)[0x4118a0]
/home/fredrik/Projects/snake016/debug/./src/snake016(main+0x1ec)[0x4105e6]
/lib64/libc.so.6(__libc_start_main+0xf4)[0x2abcc67dfb54]
/home/fredrik/Projects/snake016/debug/./src/snake016(__gxx_personality_v0+0x79)[0x408ae9]
======= Memory map: ========
00400000-00416000 r-xp 00000000 08:07 868741                             /home/fredrik/Projects/snake016/debug/src/snake016
00616000-00617000 r--p 00016000 08:07 868741                             /home/fredrik/Projects/snake016/debug/src/snake016
00617000-00618000 rw-p 00017000 08:07 868741                             /home/fredrik/Projects/snake016/debug/src/snake016
00618000-00780000 rw-p 00618000 00:00 0                                  [heap]
40000000-40001000 ---p 40000000 00:00 0
40001000-40801000 rw-p 40001000 00:00 0
40801000-40802000 ---p 40801000 00:00 0
40802000-41002000 rw-p 40802000 00:00 0
2aaaaaab2000-2aaaaabde000 rw-s 00000000 00:09 14024735                   /SYSV00000000 (deleted)
2aaaaabde000-2aaaaabe6000 r--p 00000000 08:05 2134172                    /var/cache/libx11/compose/l4_030_20fca6bc_0e7768ba
2aaaaabe6000-2aaaaae40000 rw-p 2aaaaabe6000 00:00 0
2aaaaaf22000-2aaaab17d000 rw-p 2aaaaaf22000 00:00 0
2aaaac000000-2aaaac021000 rw-p 2aaaac000000 00:00 0
2aaaac021000-2aaab0000000 ---p 2aaaac021000 00:00 0
2abcc5ae7000-2abcc5b03000 r-xp 00000000 08:05 2117666                    /lib64/ld-2.6.1.so
2abcc5b03000-2abcc5b04000 rw-p 2abcc5b03000 00:00 0
2abcc5b29000-2abcc5b2a000 rw-p 2abcc5b29000 00:00 0
2abcc5d02000-2abcc5d04000 rw-p 0001b000 08:05 2117666                    /lib64/ld-2.6.1.so
2abcc5d04000-2abcc5e20000 r-xp 00000000 08:05 1266388                    /usr/lib64/liballeg-4.2.2.so
2abcc5e20000-2abcc601f000 ---p 0011c000 08:05 1266388                    /usr/lib64/liballeg-4.2.2.so
2abcc601f000-2abcc6020000 r--p 0011b000 08:05 1266388                    /usr/lib64/liballeg-4.2.2.so
2abcc6020000-2abcc6037000 rw-p 0011c000 08:05 1266388                    /usr/lib64/liballeg-4.2.2.so
2abcc6037000-2abcc6058000 rw-p 2abcc6037000 00:00 0
2abcc6058000-2abcc6144000 r-xp 00000000 08:05 1217368                    /usr/lib64/libstdc++.so.6.0.9
2abcc6144000-2abcc6344000 ---p 000ec000 08:05 1217368                    /usr/lib64/libstdc++.so.6.0.9
2abcc6344000-2abcc634a000 r--p 000ec000 08:05 1217368                    /usr/lib64/libstdc++.so.6.0.9
2abcc634a000-2abcc634d000 rw-p 000f2000 08:05 1217368                    /usr/lib64/libstdc++.so.6.0.9
2abcc634d000-2abcc6360000 rw-p 2abcc634d000 00:00 0
2abcc6360000-2abcc63b2000 r-xp 00000000 08:05 2117681                    /lib64/libm-2.6.1.so
2abcc63b2000-2abcc65b1000 ---p 00052000 08:05 2117681                    /lib64/libm-2.6.1.so
2abcc65b1000-2abcc65b3000 rw-p 00051000 08:05 2117681                    /lib64/libm-2.6.1.so
2abcc65b3000-2abcc65b4000 rw-p 2abcc65b3000 00:00 0
2abcc65b4000-2abcc65c1000 r-xp 00000000 08:05 2117749                    /lib64/libgcc_s.so.1
2abcc65c1000-2abcc67c0000 ---p 0000d000 08:05 2117749                    /lib64/libgcc_s.so.1
2abcc67c0000-2abcc67c2000 rw-p 0000c000 08:05 2117749                    /lib64/libgcc_s.so.1
2abcc67c2000-2abcc68fe000 r-xp 00000000 08:05 2117673                    /lib64/libc-2.6.1.so
2abcc68fe000-2abcc6afe000 ---p 0013c000 08:05 2117673                    /lib64/libc-2.6.1.so
2abcc6afe000-2abcc6b01000 r--p 0013c000 08:05 2117673                    /lib64/libc-2.6.1.so
2abcc6b01000-2abcc6b03000 rw-p 0013f000 08:05 2117673                    /lib64/libc-2.6.1.so
2abcc6b03000-2abcc6b08000 rw-p 2abcc6b03000 00:00 0
2abcc6b08000-2abcc6b0d000 r-xp 00000000 08:05 1169070                    /usr/lib64/libXxf86vm.so.1.0.0
2abcc6b0d000-2abcc6d0c000 ---p 00005000 08:05 1169070                    /usr/lib64/libXxf86vm.so.1.0.0
2abcc6d0c000-2abcc6d0e000 rw-p 00004000 08:05 1169070                    /usr/lib64/libXxf86vm.so.1.0.0
2abcc6d0e000-2abcc6d0f000 rw-p 2abcc6d0e000 00:00 0
2abcc6d0f000-2abcc6d18000 r-xp 00000000 08:05 1169036                    /usr/lib64/libXcursor.so.1.0.2
2abcc6d18000-2abcc6f18000 ---p 00009000 08:05 1169036                    /usr/lib64/libXcursor.so.1.0.2
2abcc6f18000-2abcc6f1a000 rw-p 00009000 08:05 1169036                    /usr/lib64/libXcursor.so.1.0.2
2abcc6f1a000-2abcc6f2a000 r-xp 00000000 08:05 1168560                    /usr/lib64/libXpm.so.4.11.0
2abcc6f2a000-2abcc712a000 ---p 00010000 08:05 1168560                    /usr/lib64/libXpm.so.4.11.0
2abcc712a000-2abcc712c000 rw-p 00010000 08:05 1168560                    /usr/lib64/libXpm.so.4.11.0
2abcc712c000-2abcc713c000 r-xp 00000000 08:05 1217506                    /usr/lib64/libXext.so.6.4.0
2abcc713c000-2abcc733b000 ---p 00010000 08:05 1217506                    /usr/lib64/libXext.so.6.4.0
2abcc733b000-2abcc733d000 rw-p 0000f000 08:05 1217506                    /usr/lib64/libXext.so.6.4.0
2abcc733d000-2abcc733e000 rw-p 2abcc733d000 00:00 0
2abcc733e000-2abcc746e000 r-xp 00000000 08:05 1217187                    /usr/lib64/libX11.so.6.2.0
2abcc746e000-2abcc766e000 ---p 00130000 08:05 1217187                    /usr/lib64/libX11.so.6.2.0
2abcc766e000-2abcc7674000 rw-p 00130000 08:05 1217187                    /usr/lib64/libX11.so.6.2.0
2abcc7674000-2abcc7689000 r-xp 00000000 08:05 2117699                    /lib64/libpthread-2.6.1.so
2abcc7689000-2abcc7889000 ---p 00015000 08:05 2117699                    /lib64/libpthread-2.6.1.so
2abcc7889000-2abcc788b000 rw-p 00015000 08:05 2117699                    /lib64/libpthread-2.6.1.so
2abcc788b000-2abcc788f000 rw-p 2abcc788b000 00:00 0
2abcc788f000-2abcc7891000 r-xp 00000000 08:05 2117679                    /lib64/libdl-2.6.1.so
2abcc7891000-2abcc7a91000 ---p 00002000 08:05 2117679                    /lib64/libdl-2.6.1.so
2abcc7a91000-2abcc7a93000 rw-p 00002000 08:05 2117679                    /lib64/libdl-2.6.1.so
2abcc7a93000-2abcc7a94000 rw-p 2abcc7a93000 00:00 0
2abcc7a94000-2abcc7a9d000 r-xp 00000000 08:05 1217510                    /usr/lib64/libXrender.so.1.3.0
2abcc7a9d000-2abcc7c9c000 ---p 00009000 08:05 1217510                    /usr/lib64/libXrender.so.1.3.0
2abcc7c9c000-2abcc7c9e000 rw-p 00008000 08:05 1217510                    /usr/lib64/libXrender.so.1.3.0
2abcc7c9e000-2abcc7ca3000 r-xp 00000000 08:05 1217508                    /usr/lib64/libXfixes.so.3.1.0
2abcc7ca3000-2abcc7ea2000 ---p 00005000 08:05 1217508                    /usr/lib64/libXfixes.so.3.1.0
2abcc7ea2000-2abcc7ea4000 rw-p 00004000 08:05 1217508                    /usr/lib64/libXfixes.so.3.1.0
2abcc7ea4000-2abcc7ea6000 r-xp 00000000 08:05 1216719                    /usr/lib64/libXau.so.6.0.0
2abcc7ea6000-2abcc80a5000 ---p 00002000 08:05 1216719                    /usr/lib64/libXau.so.6.0.0
2abcc80a5000-2abcc80a7000 rw-p 00001000 08:05 1216719                    /usr/lib64/libXau.so.6.0.0
2abcc80a7000-2abcc80a8000 rw-p 2abcc80a7000 00:00 0
2abcc80a8000-2abcc80a9000 r-xp 00000000 08:05 1216868                    /usr/lib64/libxcb-xlib.so.0.0.0
2abcc80a9000-2abcc82a8000 ---p 00001000 08:05 1216868                    /usr/lib64/libxcb-xlib.so.0.0.0
2abcc82a8000-2abcc82aa000 rw-p 00000000 08:05 1216868                    /usr/lib64/libxcb-xlib.so.0.0.0
2abcc82aa000-2abcc82c5000 r-xp 00000000 08:05 1216878                    /usr/lib64/libxcb.so.1.0.0
2abcc82c5000-2abcc84c4000 ---p 0001b000 08:05 1216878                    /usr/lib64/libxcb.so.1.0.0
2abcc84c4000-2abcc84c6000 rw-p 0001a000 08:05 1216878                    /usr/lib64/libxcb.so.1.0.0
2abcc84c6000-2abcc84c8000 rw-p 2abcc84c6000 00:00 0
2abcc84c8000-2abcc84cc000 r-xp 00000000 08:05 1514229                    /usr/lib64/allegro/4.2.2/alleg-fbcon.so
2abcc84cc000-2abcc86cb000 ---p 00004000 08:05 1514229                    /usr/lib64/allegro/4.2.2/alleg-fbcon.so
2abcc86cb000-2abcc86cd000 rw-p 00003000 08:05 1514229                    /usr/lib64/allegro/4.2.2/alleg-fbcon.so
2abcc86cd000-2abcc86ce000 rw-p 2abcc86cd000 00:00 0
2abcc86ce000-2abcc86d3000 r-xp 00000000 08:05 1514227                    /usr/lib64/allegro/4.2.2/alleg-dga2.so
2abcc86d3000-2abcc88d3000 ---p 00005000 08:05 1514227                    /usr/lib64/allegro/4.2.2/alleg-dga2.so
2abcc88d3000-2abcc88d5000 rw-p 00005000 08:05 1514227                    /usr/lib64/allegro/4.2.2/alleg-dga2.so
2abcc88d5000-2abcc88d6000 rw-p 2abcc88d5000 00:00 0
2abcc88fb000-2abcc8901000 r-xp 00000000 08:05 1169066                    /usr/lib64/libXxf86dga.so.1.0.0
2abcc8901000-2abcc8b00000 ---p 00006000 08:05 1169066                    /usr/lib64/libXxf86dga.so.1.0.0
2abcc8b00000-2abcc8b02000 rw-p 00005000 08:05 1169066                    /usr/lib64/libXxf86dga.so.1.0.0
2abcc8b02000-2abcc8b04000 r-xp 00000000 08:05 1514228                    /usr/lib64/allegro/4.2.2/alleg-esddigi.so
2abcc8b04000-2abcc8d04000 ---p 00002000 08:05 1514228                    /usr/lib64/allegro/4.2.2/alleg-esddigi.so
2abcc8d04000-2abcc8d06000 rw-p 00002000 08:05 1514228                    /usr/lib64/allegro/4.2.2/alleg-esddigi.so
2abcc8d2b000-2abcc8d35000 r-xp 00000000 08:05 1168659                    /usr/lib64/libesd.so.0.2.38
2abcc8d35000-2abcc8f34000 ---p 0000a000 08:05 1168659                    /usr/lib64/libesd.so.0.2.38
2abcc8f34000-2abcc8f36000 rw-p 00009000 08:05 1168659                    /usr/lib64/libesd.so.0.2.38
2abcc8f36000-2abcc8f5a000 r-xp 00000000 08:05 1216549                    /usr/lib64/libaudiofile.so.0.0.2
2abcc8f5a000-2abcc915a000 ---p 00024000 08:05 1216549                    /usr/lib64/libaudiofile.so.0.0.2
2abcc915a000-2abcc915e000 rw-p 00024000 08:05 1216549                    /usr/lib64/libaudiofile.so.0.0.2
2abcc915e000-2abcc9229000 r-xp 00000000 08:05 1217026                    /usr/lib64/libasound.so.2.0.0
2abcc9229000-2abcc9429000 ---p 000cb000 08:05 1217026                    /usr/lib64/libasound.so.2.0.0
2abcc9429000-2abcc942b000 r--p 000cb000 08:05 1217026                    /usr/lib64/libasound.so.2.0.0
2abcc942b000-2abcc9431000 rw-p 000cd000 08:05 1217026                    /usr/lib64/libasound.so.2.0.0
2abcc9431000-2abcc9433000 r-xp 00000000 08:05 1514226                    /usr/lib64/allegro/4.2.2/alleg-artsdigi.so
2abcc9433000-2abcc9632000 ---p 00002000 08:05 1514226                    /usr/lib64/allegro/4.2.2/alleg-artsdigi.so
2abcc9632000-2abcc9634000 rw-p 00001000 08:05 1514226                    /usr/lib64/allegro/4.2.2/alleg-artsdigi.so
2abcc9659000-2abcc965f000 r-xp 00000000 08:05 2366279                    /opt/kde3/lib64/libartsc.so.0.0.0
2abcc965f000-2abcc985e000 ---p 00006000 08:05 2366279                    /opt/kde3/lib64/libartsc.so.0.0.0
2abcc985e000-2abcc9860000 rw-p 00005000 08:05 2366279                    /opt/kde3/lib64/libartsc.so.0.0.0
2abcc9860000-2abcc9863000 r-xp 00000000 08:05 1168672                    /usr/lib64/libgmodule-2.0.so.0.1400.1
2abcc9863000-2abcc9a62000 ---p 00003000 08:05 1168672                    /usr/lib64/libgmodule-2.0.so.0.1400.1
2abcc9a62000-2abcc9a64000 rw-p 00002000 08:05 1168672                    /usr/lib64/libgmodule-2.0.so.0.1400.1
2abcc9a64000-2abcc9a68000 r-xp 00000000 08:05 1168676                    /usr/lib64/libgthread-2.0.so.0.1400.1
2abcc9a68000-2abcc9c67000 ---p 00004000 08:05 1168676                    /usr/lib64/libgthread-2.0.so.0.1400.1
2abcc9c67000-2abcc9c69000 rw-p 00003000 08:05 1168676                    /usr/lib64/libgthread-2.0.so.0.1400.1
2abcc9c69000-2abcc9c71000 r-xp 00000000 08:05 2117703                    /lib64/librt-2.6.1.so
2abcc9c71000-2abcc9e70000 ---p 00008000 08:05 2117703                    /lib64/librt-2.6.1.so
2abcc9e70000-2abcc9e72000 rw-p 00007000 08:05 2117703                    /lib64/librt-2.6.1.so
2abcc9e72000-2abcc9f3b000 r-xp 00000000 08:05 1168670                    /usr/lib64/libglib-2.0.so.0.1400.1
2abcc9f3b000-2abcca13a000 ---p 000c9000 08:05 1168670                    /usr/lib64/libglib-2.0.so.0.1400.1
2abcca13a000-2abcca13c000 rw-p 000c8000 08:05 1168670                    /usr/lib64/libglib-2.0.so.0.1400.1
2abcca13c000-2abcca140000 r-xp 00000000 08:05 1514224                    /usr/lib64/allegro/4.2.2/alleg-alsadigi.so
2abcca140000-2abcca33f000 ---p 00004000 08:05 1514224                    /usr/lib64/allegro/4.2.2/alleg-alsadigi.so
2abcca33f000-2abcca341000 rw-p 00003000 08:05 1514224                    /usr/lib64/allegro/4.2.2/alleg-alsadigi.so
2abcca341000-2abcca343000 r-xp 00000000 08:05 1514225                    /usr/lib64/allegro/4.2.2/alleg-alsamidi.so
2abcca343000-2abcca542000 ---p 00002000 08:05 1514225                    /usr/lib64/allegro/4.2.2/alleg-alsamidi.so
2abcca542000-2abcca544000 rw-p 00001000 08:05 1514225                    /usr/lib64/allegro/4.2.2/alleg-alsamidi.so
2abcca544000-2abcca547000 r-xp 00000000 08:05 1514230                    /usr/lib64/allegro/4.2.2/alleg-jackdigi.so
2abcca547000-2abcca746000 ---p 00003000 08:05 1514230                    /usr/lib64/allegro/4.2.2/alleg-jackdigi.so
2abcca746000-2abcca748000 rw-p 00002000 08:05 1514230                    /usr/lib64/allegro/4.2.2/alleg-jackdigi.so
2abcca76d000-2abcca77e000 r-xp 00000000 08:05 1217052                    /usr/lib64/libjack.so.0.0.23
2abcca77e000-2abcca97d000 ---p 00011000 08:05 1217052                    /usr/lib64/libjack.so.0.0.23
2abcca97d000-2abcca980000 rw-p 00010000 08:05 1217052                    /usr/lib64/libjack.so.0.0.23
2abcca980000-2abcca988000 rw-p 2abcca980000 00:00 0
7fffe4fad000-7fffe4fc3000 rw-p 7fffe4fad000 00:00 0                      [stack]
ffffffffff600000-ffffffffff601000 r-xp 00000000 00:00 0                  [vdso]

Är det någon som har en aning om vad som kan strula. Att googla på detta kommer ta mig låååång tid, så all hjälp är välkommen.No Responses Yet to “Argh – panik mitt i natten”

  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: