Argh – panik mitt i natten

31Dec07

Nu har jag råkat på en jävla bugg i min kod som jag inte fattar hur jag ska reda ut (som om jag inte hade nog med buggar sedan tidigare i min kod). Det ända positiva är att buggen har uppstått två gånger på rad. Jag får följande felmeddelande.

*** glibc detected *** /home/fredrik/Projects/snake016/debug/./src/snake016:malloc(): memory corruption: 0x000000000067c900 ***
======= Backtrace: =========
/lib64/libc.so.6[0x2abcc683021d]
/lib64/libc.so.6[0x2abcc6832506]
/lib64/libc.so.6(__libc_malloc+0x9c)[0x2abcc6833c0c]
/usr/lib64/libstdc++.so.6(_Znwm+0x1d)[0x2abcc611c23d]
/home/fredrik/Projects/snake016/debug/./src/snake016(_ZN9__gnu_cxx13new_allocatorI9CWayPointE8allocateEmPKv+0x4f)[0x40c33f]
/home/fredrik/Projects/snake016/debug/./src/snake016(_ZNSt12_Vector_baseI9CWayPointSaIS0_EE11_M_allocateEm+0x25)[0x40c367]
/home/fredrik/Projects/snake016/debug/./src/snake016(_ZNSt12_Vector_baseI9CWayPointSaIS0_EEC2EmRKS1_+0x2f)[0x40c399]
/home/fredrik/Projects/snake016/debug/./src/snake016(_ZNSt6vectorI9CWayPointSaIS0_EEC1ERKS2_+0x37)[0x40c9a1]
/home/fredrik/Projects/snake016/debug/./src/snake016(_ZN10CSnakePartC1ERKS_+0x57)[0x40d98d]
/home/fredrik/Projects/snake016/debug/./src/snake016(_ZSt10_ConstructI10CSnakePartS0_EvPT_RKT0_+0x37)[0x40da51]
/home/fredrik/Projects/snake016/debug/./src/snake016(_ZSt24__uninitialized_copy_auxIN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPK10CSnakePartSt6vectorIS2_SaIS2_EEEEPS2_ET0_T_SB_SA_St12__false_type+0x34)[0x40dd02]
/home/fredrik/Projects/snake016/debug/./src/snake016(_ZSt18uninitialized_copyIN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPK10CSnakePartSt6vectorIS2_SaIS2_EEEEPS2_ET0_T_SB_SA_+0x2c)[0x40dd9c]
/home/fredrik/Projects/snake016/debug/./src/snake016(_ZSt22__uninitialized_copy_aIN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPK10CSnakePartSt6vectorIS2_SaIS2_EEEEPS2_S2_ET0_T_SB_SA_SaIT1_E+0x29)[0x40ddc7]
/home/fredrik/Projects/snake016/debug/./src/snake016(_ZNSt6vectorI10CSnakePartSaIS0_EEC1ERKS2_+0x7a)[0x4118a0]
/home/fredrik/Projects/snake016/debug/./src/snake016(main+0x1ec)[0x4105e6]
/lib64/libc.so.6(__libc_start_main+0xf4)[0x2abcc67dfb54]
/home/fredrik/Projects/snake016/debug/./src/snake016(__gxx_personality_v0+0x79)[0x408ae9]
======= Memory map: ========
00400000-00416000 r-xp 00000000 08:07 868741                             /home/fredrik/Projects/snake016/debug/src/snake016
00616000-00617000 r--p 00016000 08:07 868741                             /home/fredrik/Projects/snake016/debug/src/snake016
00617000-00618000 rw-p 00017000 08:07 868741                             /home/fredrik/Projects/snake016/debug/src/snake016
00618000-00780000 rw-p 00618000 00:00 0                                  [heap]
40000000-40001000 ---p 40000000 00:00 0
40001000-40801000 rw-p 40001000 00:00 0
40801000-40802000 ---p 40801000 00:00 0
40802000-41002000 rw-p 40802000 00:00 0
2aaaaaab2000-2aaaaabde000 rw-s 00000000 00:09 14024735                   /SYSV00000000 (deleted)
2aaaaabde000-2aaaaabe6000 r--p 00000000 08:05 2134172                    /var/cache/libx11/compose/l4_030_20fca6bc_0e7768ba
2aaaaabe6000-2aaaaae40000 rw-p 2aaaaabe6000 00:00 0
2aaaaaf22000-2aaaab17d000 rw-p 2aaaaaf22000 00:00 0
2aaaac000000-2aaaac021000 rw-p 2aaaac000000 00:00 0
2aaaac021000-2aaab0000000 ---p 2aaaac021000 00:00 0
2abcc5ae7000-2abcc5b03000 r-xp 00000000 08:05 2117666                    /lib64/ld-2.6.1.so
2abcc5b03000-2abcc5b04000 rw-p 2abcc5b03000 00:00 0
2abcc5b29000-2abcc5b2a000 rw-p 2abcc5b29000 00:00 0
2abcc5d02000-2abcc5d04000 rw-p 0001b000 08:05 2117666                    /lib64/ld-2.6.1.so
2abcc5d04000-2abcc5e20000 r-xp 00000000 08:05 1266388                    /usr/lib64/liballeg-4.2.2.so
2abcc5e20000-2abcc601f000 ---p 0011c000 08:05 1266388                    /usr/lib64/liballeg-4.2.2.so
2abcc601f000-2abcc6020000 r--p 0011b000 08:05 1266388                    /usr/lib64/liballeg-4.2.2.so
2abcc6020000-2abcc6037000 rw-p 0011c000 08:05 1266388                    /usr/lib64/liballeg-4.2.2.so
2abcc6037000-2abcc6058000 rw-p 2abcc6037000 00:00 0
2abcc6058000-2abcc6144000 r-xp 00000000 08:05 1217368                    /usr/lib64/libstdc++.so.6.0.9
2abcc6144000-2abcc6344000 ---p 000ec000 08:05 1217368                    /usr/lib64/libstdc++.so.6.0.9
2abcc6344000-2abcc634a000 r--p 000ec000 08:05 1217368                    /usr/lib64/libstdc++.so.6.0.9
2abcc634a000-2abcc634d000 rw-p 000f2000 08:05 1217368                    /usr/lib64/libstdc++.so.6.0.9
2abcc634d000-2abcc6360000 rw-p 2abcc634d000 00:00 0
2abcc6360000-2abcc63b2000 r-xp 00000000 08:05 2117681                    /lib64/libm-2.6.1.so
2abcc63b2000-2abcc65b1000 ---p 00052000 08:05 2117681                    /lib64/libm-2.6.1.so
2abcc65b1000-2abcc65b3000 rw-p 00051000 08:05 2117681                    /lib64/libm-2.6.1.so
2abcc65b3000-2abcc65b4000 rw-p 2abcc65b3000 00:00 0
2abcc65b4000-2abcc65c1000 r-xp 00000000 08:05 2117749                    /lib64/libgcc_s.so.1
2abcc65c1000-2abcc67c0000 ---p 0000d000 08:05 2117749                    /lib64/libgcc_s.so.1
2abcc67c0000-2abcc67c2000 rw-p 0000c000 08:05 2117749                    /lib64/libgcc_s.so.1
2abcc67c2000-2abcc68fe000 r-xp 00000000 08:05 2117673                    /lib64/libc-2.6.1.so
2abcc68fe000-2abcc6afe000 ---p 0013c000 08:05 2117673                    /lib64/libc-2.6.1.so
2abcc6afe000-2abcc6b01000 r--p 0013c000 08:05 2117673                    /lib64/libc-2.6.1.so
2abcc6b01000-2abcc6b03000 rw-p 0013f000 08:05 2117673                    /lib64/libc-2.6.1.so
2abcc6b03000-2abcc6b08000 rw-p 2abcc6b03000 00:00 0
2abcc6b08000-2abcc6b0d000 r-xp 00000000 08:05 1169070                    /usr/lib64/libXxf86vm.so.1.0.0
2abcc6b0d000-2abcc6d0c000 ---p 00005000 08:05 1169070                    /usr/lib64/libXxf86vm.so.1.0.0
2abcc6d0c000-2abcc6d0e000 rw-p 00004000 08:05 1169070                    /usr/lib64/libXxf86vm.so.1.0.0
2abcc6d0e000-2abcc6d0f000 rw-p 2abcc6d0e000 00:00 0
2abcc6d0f000-2abcc6d18000 r-xp 00000000 08:05 1169036                    /usr/lib64/libXcursor.so.1.0.2
2abcc6d18000-2abcc6f18000 ---p 00009000 08:05 1169036                    /usr/lib64/libXcursor.so.1.0.2
2abcc6f18000-2abcc6f1a000 rw-p 00009000 08:05 1169036                    /usr/lib64/libXcursor.so.1.0.2
2abcc6f1a000-2abcc6f2a000 r-xp 00000000 08:05 1168560                    /usr/lib64/libXpm.so.4.11.0
2abcc6f2a000-2abcc712a000 ---p 00010000 08:05 1168560                    /usr/lib64/libXpm.so.4.11.0
2abcc712a000-2abcc712c000 rw-p 00010000 08:05 1168560                    /usr/lib64/libXpm.so.4.11.0
2abcc712c000-2abcc713c000 r-xp 00000000 08:05 1217506                    /usr/lib64/libXext.so.6.4.0
2abcc713c000-2abcc733b000 ---p 00010000 08:05 1217506                    /usr/lib64/libXext.so.6.4.0
2abcc733b000-2abcc733d000 rw-p 0000f000 08:05 1217506                    /usr/lib64/libXext.so.6.4.0
2abcc733d000-2abcc733e000 rw-p 2abcc733d000 00:00 0
2abcc733e000-2abcc746e000 r-xp 00000000 08:05 1217187                    /usr/lib64/libX11.so.6.2.0
2abcc746e000-2abcc766e000 ---p 00130000 08:05 1217187                    /usr/lib64/libX11.so.6.2.0
2abcc766e000-2abcc7674000 rw-p 00130000 08:05 1217187                    /usr/lib64/libX11.so.6.2.0
2abcc7674000-2abcc7689000 r-xp 00000000 08:05 2117699                    /lib64/libpthread-2.6.1.so
2abcc7689000-2abcc7889000 ---p 00015000 08:05 2117699                    /lib64/libpthread-2.6.1.so
2abcc7889000-2abcc788b000 rw-p 00015000 08:05 2117699                    /lib64/libpthread-2.6.1.so
2abcc788b000-2abcc788f000 rw-p 2abcc788b000 00:00 0
2abcc788f000-2abcc7891000 r-xp 00000000 08:05 2117679                    /lib64/libdl-2.6.1.so
2abcc7891000-2abcc7a91000 ---p 00002000 08:05 2117679                    /lib64/libdl-2.6.1.so
2abcc7a91000-2abcc7a93000 rw-p 00002000 08:05 2117679                    /lib64/libdl-2.6.1.so
2abcc7a93000-2abcc7a94000 rw-p 2abcc7a93000 00:00 0
2abcc7a94000-2abcc7a9d000 r-xp 00000000 08:05 1217510                    /usr/lib64/libXrender.so.1.3.0
2abcc7a9d000-2abcc7c9c000 ---p 00009000 08:05 1217510                    /usr/lib64/libXrender.so.1.3.0
2abcc7c9c000-2abcc7c9e000 rw-p 00008000 08:05 1217510                    /usr/lib64/libXrender.so.1.3.0
2abcc7c9e000-2abcc7ca3000 r-xp 00000000 08:05 1217508                    /usr/lib64/libXfixes.so.3.1.0
2abcc7ca3000-2abcc7ea2000 ---p 00005000 08:05 1217508                    /usr/lib64/libXfixes.so.3.1.0
2abcc7ea2000-2abcc7ea4000 rw-p 00004000 08:05 1217508                    /usr/lib64/libXfixes.so.3.1.0
2abcc7ea4000-2abcc7ea6000 r-xp 00000000 08:05 1216719                    /usr/lib64/libXau.so.6.0.0
2abcc7ea6000-2abcc80a5000 ---p 00002000 08:05 1216719                    /usr/lib64/libXau.so.6.0.0
2abcc80a5000-2abcc80a7000 rw-p 00001000 08:05 1216719                    /usr/lib64/libXau.so.6.0.0
2abcc80a7000-2abcc80a8000 rw-p 2abcc80a7000 00:00 0
2abcc80a8000-2abcc80a9000 r-xp 00000000 08:05 1216868                    /usr/lib64/libxcb-xlib.so.0.0.0
2abcc80a9000-2abcc82a8000 ---p 00001000 08:05 1216868                    /usr/lib64/libxcb-xlib.so.0.0.0
2abcc82a8000-2abcc82aa000 rw-p 00000000 08:05 1216868                    /usr/lib64/libxcb-xlib.so.0.0.0
2abcc82aa000-2abcc82c5000 r-xp 00000000 08:05 1216878                    /usr/lib64/libxcb.so.1.0.0
2abcc82c5000-2abcc84c4000 ---p 0001b000 08:05 1216878                    /usr/lib64/libxcb.so.1.0.0
2abcc84c4000-2abcc84c6000 rw-p 0001a000 08:05 1216878                    /usr/lib64/libxcb.so.1.0.0
2abcc84c6000-2abcc84c8000 rw-p 2abcc84c6000 00:00 0
2abcc84c8000-2abcc84cc000 r-xp 00000000 08:05 1514229                    /usr/lib64/allegro/4.2.2/alleg-fbcon.so
2abcc84cc000-2abcc86cb000 ---p 00004000 08:05 1514229                    /usr/lib64/allegro/4.2.2/alleg-fbcon.so
2abcc86cb000-2abcc86cd000 rw-p 00003000 08:05 1514229                    /usr/lib64/allegro/4.2.2/alleg-fbcon.so
2abcc86cd000-2abcc86ce000 rw-p 2abcc86cd000 00:00 0
2abcc86ce000-2abcc86d3000 r-xp 00000000 08:05 1514227                    /usr/lib64/allegro/4.2.2/alleg-dga2.so
2abcc86d3000-2abcc88d3000 ---p 00005000 08:05 1514227                    /usr/lib64/allegro/4.2.2/alleg-dga2.so
2abcc88d3000-2abcc88d5000 rw-p 00005000 08:05 1514227                    /usr/lib64/allegro/4.2.2/alleg-dga2.so
2abcc88d5000-2abcc88d6000 rw-p 2abcc88d5000 00:00 0
2abcc88fb000-2abcc8901000 r-xp 00000000 08:05 1169066                    /usr/lib64/libXxf86dga.so.1.0.0
2abcc8901000-2abcc8b00000 ---p 00006000 08:05 1169066                    /usr/lib64/libXxf86dga.so.1.0.0
2abcc8b00000-2abcc8b02000 rw-p 00005000 08:05 1169066                    /usr/lib64/libXxf86dga.so.1.0.0
2abcc8b02000-2abcc8b04000 r-xp 00000000 08:05 1514228                    /usr/lib64/allegro/4.2.2/alleg-esddigi.so
2abcc8b04000-2abcc8d04000 ---p 00002000 08:05 1514228                    /usr/lib64/allegro/4.2.2/alleg-esddigi.so
2abcc8d04000-2abcc8d06000 rw-p 00002000 08:05 1514228                    /usr/lib64/allegro/4.2.2/alleg-esddigi.so
2abcc8d2b000-2abcc8d35000 r-xp 00000000 08:05 1168659                    /usr/lib64/libesd.so.0.2.38
2abcc8d35000-2abcc8f34000 ---p 0000a000 08:05 1168659                    /usr/lib64/libesd.so.0.2.38
2abcc8f34000-2abcc8f36000 rw-p 00009000 08:05 1168659                    /usr/lib64/libesd.so.0.2.38
2abcc8f36000-2abcc8f5a000 r-xp 00000000 08:05 1216549                    /usr/lib64/libaudiofile.so.0.0.2
2abcc8f5a000-2abcc915a000 ---p 00024000 08:05 1216549                    /usr/lib64/libaudiofile.so.0.0.2
2abcc915a000-2abcc915e000 rw-p 00024000 08:05 1216549                    /usr/lib64/libaudiofile.so.0.0.2
2abcc915e000-2abcc9229000 r-xp 00000000 08:05 1217026                    /usr/lib64/libasound.so.2.0.0
2abcc9229000-2abcc9429000 ---p 000cb000 08:05 1217026                    /usr/lib64/libasound.so.2.0.0
2abcc9429000-2abcc942b000 r--p 000cb000 08:05 1217026                    /usr/lib64/libasound.so.2.0.0
2abcc942b000-2abcc9431000 rw-p 000cd000 08:05 1217026                    /usr/lib64/libasound.so.2.0.0
2abcc9431000-2abcc9433000 r-xp 00000000 08:05 1514226                    /usr/lib64/allegro/4.2.2/alleg-artsdigi.so
2abcc9433000-2abcc9632000 ---p 00002000 08:05 1514226                    /usr/lib64/allegro/4.2.2/alleg-artsdigi.so
2abcc9632000-2abcc9634000 rw-p 00001000 08:05 1514226                    /usr/lib64/allegro/4.2.2/alleg-artsdigi.so
2abcc9659000-2abcc965f000 r-xp 00000000 08:05 2366279                    /opt/kde3/lib64/libartsc.so.0.0.0
2abcc965f000-2abcc985e000 ---p 00006000 08:05 2366279                    /opt/kde3/lib64/libartsc.so.0.0.0
2abcc985e000-2abcc9860000 rw-p 00005000 08:05 2366279                    /opt/kde3/lib64/libartsc.so.0.0.0
2abcc9860000-2abcc9863000 r-xp 00000000 08:05 1168672                    /usr/lib64/libgmodule-2.0.so.0.1400.1
2abcc9863000-2abcc9a62000 ---p 00003000 08:05 1168672                    /usr/lib64/libgmodule-2.0.so.0.1400.1
2abcc9a62000-2abcc9a64000 rw-p 00002000 08:05 1168672                    /usr/lib64/libgmodule-2.0.so.0.1400.1
2abcc9a64000-2abcc9a68000 r-xp 00000000 08:05 1168676                    /usr/lib64/libgthread-2.0.so.0.1400.1
2abcc9a68000-2abcc9c67000 ---p 00004000 08:05 1168676                    /usr/lib64/libgthread-2.0.so.0.1400.1
2abcc9c67000-2abcc9c69000 rw-p 00003000 08:05 1168676                    /usr/lib64/libgthread-2.0.so.0.1400.1
2abcc9c69000-2abcc9c71000 r-xp 00000000 08:05 2117703                    /lib64/librt-2.6.1.so
2abcc9c71000-2abcc9e70000 ---p 00008000 08:05 2117703                    /lib64/librt-2.6.1.so
2abcc9e70000-2abcc9e72000 rw-p 00007000 08:05 2117703                    /lib64/librt-2.6.1.so
2abcc9e72000-2abcc9f3b000 r-xp 00000000 08:05 1168670                    /usr/lib64/libglib-2.0.so.0.1400.1
2abcc9f3b000-2abcca13a000 ---p 000c9000 08:05 1168670                    /usr/lib64/libglib-2.0.so.0.1400.1
2abcca13a000-2abcca13c000 rw-p 000c8000 08:05 1168670                    /usr/lib64/libglib-2.0.so.0.1400.1
2abcca13c000-2abcca140000 r-xp 00000000 08:05 1514224                    /usr/lib64/allegro/4.2.2/alleg-alsadigi.so
2abcca140000-2abcca33f000 ---p 00004000 08:05 1514224                    /usr/lib64/allegro/4.2.2/alleg-alsadigi.so
2abcca33f000-2abcca341000 rw-p 00003000 08:05 1514224                    /usr/lib64/allegro/4.2.2/alleg-alsadigi.so
2abcca341000-2abcca343000 r-xp 00000000 08:05 1514225                    /usr/lib64/allegro/4.2.2/alleg-alsamidi.so
2abcca343000-2abcca542000 ---p 00002000 08:05 1514225                    /usr/lib64/allegro/4.2.2/alleg-alsamidi.so
2abcca542000-2abcca544000 rw-p 00001000 08:05 1514225                    /usr/lib64/allegro/4.2.2/alleg-alsamidi.so
2abcca544000-2abcca547000 r-xp 00000000 08:05 1514230                    /usr/lib64/allegro/4.2.2/alleg-jackdigi.so
2abcca547000-2abcca746000 ---p 00003000 08:05 1514230                    /usr/lib64/allegro/4.2.2/alleg-jackdigi.so
2abcca746000-2abcca748000 rw-p 00002000 08:05 1514230                    /usr/lib64/allegro/4.2.2/alleg-jackdigi.so
2abcca76d000-2abcca77e000 r-xp 00000000 08:05 1217052                    /usr/lib64/libjack.so.0.0.23
2abcca77e000-2abcca97d000 ---p 00011000 08:05 1217052                    /usr/lib64/libjack.so.0.0.23
2abcca97d000-2abcca980000 rw-p 00010000 08:05 1217052                    /usr/lib64/libjack.so.0.0.23
2abcca980000-2abcca988000 rw-p 2abcca980000 00:00 0
7fffe4fad000-7fffe4fc3000 rw-p 7fffe4fad000 00:00 0                      [stack]
ffffffffff600000-ffffffffff601000 r-xp 00000000 00:00 0                  [vdso]

Är det någon som har en aning om vad som kan strula. Att googla på detta kommer ta mig låååång tid, så all hjälp är välkommen.

Advertisements


No Responses Yet to “Argh – panik mitt i natten”

  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: