Jag måste medge…

24Oct08

Jag behöver ett hack som döper om olika bilder till en bildserie, och jag behöver det fort. Min första tanke var att skriva ett snyggt hack i python och pygtk, så att användaren (jag själv) kan se vilka bilder som kommer i vilken ordning. Det första problemet är att jag inte kan python och jag har svårt att bli vän med språket, jag skrev 30-40 rader kod och det virrar bort mig i pythonsvärdelösa struktur. Det andra problemet är att jag inte är insatt i pygtk så jag måste lära mig det samtidigt som jag brottas med python. Det tredje och största problemet är att jag måste ha programmet klart om en vecka, och det är min semestervecka. Näe ge fan i all användarevänlighet och skriv ett simpelt lua script som löser uppgiften på ca 10 minuter.

#!/usr/bin/env lua

-- Namn: ren.lua
-- Version: 1.0
-- Desc: Skalar om bilden efter skalning och döper bilderna
-- enligt önskat serie namn
-- Usage: >ren.lua ~/path/to/files.lst
-- Coder: Fredrik Persson
-- E-mail: fredrik@fpersson.se
-- Download/webpage: https://perra.wordpress.com
-- Licens: BSD

function main()
	FILE=io.open("./files.lst")
	i = 1
	os.execute("mkdir ./bilder")
	for lines in io.lines("./files.lst") do
		out = FILE:read()
		local newFile = string.format("./bilder/bild_%03i.jpg", i)
		local cmd = string.format("convert -resize 1024x1024 ./%s %s", out, newFile)
		print(cmd)
		os.execute(cmd)
		i=i+1
	end
end

main(...)

Kristian skämtade med mig och undrade varför jag inte skrev det i lua i stället för python, jag hatar att medge att han har rätt…

//Fredrik

Advertisements


No Responses Yet to “Jag måste medge…”

  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: